Werkwijze

Binnen 50|50 B-Green willen we onze gezamenlijke ervaring op het gebied van groenvoorziening, educatie, activering en maatschappelijke initiatieven inzetten om een duurzame initiatief te ontwikkelen en op te zetten. Stadslandbouw biedt een uitstekende mogelijkheid, mist zorgvuldig juridisch ingericht, om een locatie tijdelijk tot leven te brengen. Kwaliteit, originaliteit, creativiteit zijn dan kernthema binnen een strakke locatie, organisatie en operationeel concept. Kwaliteit vooral vanuit de ecologie en biologie, waarin duurzaamheid en verantwoord landbouwen de sleutelwoorden zijn.

logo.CNME_1

In het project 50|50 B-Green neemt het CNME als partner het verantwoord landbouwen op zich. Het CNME heeft een lange traditie in het verbinden van mensen en hun voedsel. Al 40 jaar voert het CNME schooltuinprojecten uit en sinds 2003 beheert zij de Natuurtuinen Jekerdal. De ontwikkelingen van stadslandbouw in de maatschappij, biedt kansen om meer doelgroepen te bereiken. In de transitie naar een duurzame samenleving is het verbinden van mensen met natuur namelijk één van de belangrijkste motoren. In opdracht van de gemeente Maastricht voert het CNME een programma uit rond stadslandbouw. Het programma bestaat uit beleidsadvies geven aan overheden, kennis delen, de kennis en vaardigheden bevorderen bij initiatieven en het begeleiden, verbinden en helpen van initiatieven en projecten in een netwerk.

03-logo Servatius

Servatius biedt als eigenaar van de locatie de juiste randvoorwaarden en zal tijdens de duur van het project belangrijke onderhoudswerkzaamheden blijven verrichten. Servatius staat dichtbij huurders en biedt passende en kwalitatief duurzame huisvesting met betaalbare woonlasten voor huishoudens die zijn aangewezen op de sociale huursector in Maastricht en Eijsden-Margraten. De huurders kunnen kiezen uit een divers woningaanbod en kunnen binnen ons woningaanbod doorgroeien. In buurten waar Servatius veel woningen bezitten, stimuleert Servatius dat huurders samen met gemeente, welzijn- en zorgaanbieders de kwaliteit van wonen en leven verbeteren waar dit initiatief een bijdrage aan levert. De bewoners bepalen de buurt. Servatius biedt maatschappelijk verantwoord wonen en vastgoed.

Schermafbeelding 2015-05-05 om 19.31.15

Het Leger des Heils zal als operationeel beheerder een belangrijke dagelijkse rol vervullen. Het Leger des Heils is een praktische flexibele zorgorganisatie. Iedereen doet ertoe. Iedereen is waardevol en iedereen mag erbij horen. Het Leger des Heils is daar waar de waardigheid van mensen wordt aangetast en mensen er niet bij mogen horen. Het gaat om mensen die sociaal uitgesloten raken. Om gezinnen, kinderen en volwassenen. Het Leger is toegankelijk, laagdrempelig biedt evenwicht en stabiliteit en werkt herstelgericht aan verandering en verbetering. Mensen verdienen een nieuwe kans!

Schermafbeelding 2015-05-05 om 18.38.09

De Stichting SMPM heeft in dit project veel in beweging gezet. Het gaat hen om kennisdeling, meedoen en talentontwikkeling. Dit groene project is dus niet alleen stadslandbouw of activering, dit project draagt bij aan verbinding, contact en ontwikkeling van de sociale omgeving. Het idee om de braakliggende terreinen in Maastricht rondom het Leger des Heils en dan specifiek Wyckerpoort en Wittevrouwenveld te ontplooien tot een mobiele “community garden” in de nabijheid van de A2 is ontwikkeld door SMPM voorzitter Theo Thuis.

Schermafbeelding 2015-05-05 om 21.28.57

Het Buurttuin Project Old Hickoryplein was al geruime tijd actief, lang voordat 50|50 B-Green haar landing maakte op het Noordelijkste puntje van de wijk Wyckerpoort. Coördinator Leon Banser krijgt elke week een groep bewoners en gasten bij elkaar om op kleine schaal in de volle grond te tuinieren. Dat gebeurt achter een rij woningen aan het Old Hickoryplein. 50|50 B-Green heeft toenadering gezocht tot dit unieke en sfeervolle initiatief en wil heel graag samenwerken. Omdat er voor alle partijen veel te winnen en te delen valt in die samenwerking.

t36_logo_wit_met_randje

T36 Media heeft in dit project de rol van communicator. T36-Fouder Jean-Paul Toonen stond aan de wieg van het stadslandbouw concept. Hij bewaakt de kwaliteit van de oplossingen en coördineert de communicatie. Voor T36 een project voor stad en wijk. En omdat te veel jongeren niet meer weten waar hun voedsel vandaan komt.

x0y84w277h153cw1500ch833_ft

Avenue2 helpt met informatie en advies. Deze partij bouwt de gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat en bovengronds een woonerf-klimaat ontstaat. Bij de kwaliteit van het groene, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers zal stadslandbouw een mobiele rol spelen. Zodat er altijd plekken te vinden zijn waar mensen elkaar kunnen vinden rondom voeding, scholing en gezelligheid.

logo-gemeente-maastricht

De Gemeente Maastricht heeft bij de oprichting ook bijgedragen met daadkracht en advies. Het perceel werd opgemeten, voorzien van afrastering en deels onderhouden. Vertegenwoordigd door ambtenaar Wim Meijs werd het initiatief flink op gang geholpen. Wim stak overigens ook in zijn eigen tijd de armen flink uit de mouwen op het terrein.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s